Server.sk Auto Fit Kino Music Tech Zľava Môj Bazár Job Reality Fórum Súťaž Foto Počasie PR správy

Dnes je 08. marca 2021, meniny má a zajtra
Aktuálny čas:

Podmienky používania

Návštevník server Server.sk (http://server.sk) a jeho pridružených projektov / url lokalít (ďalej len "Server"), ktorého Prevádzkovateľom je spoločnosť KGZ Production s.r.o. (ďalej len “Prevádzkovateľ”), návštevou tohto servera vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s nižšie uvedenými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnom rozsahu.

Vzdanie sa nároku

Materiál a informácie tohto servera sa poskytujú "ako stojí a leží" bez akýchkoľvek záruk vyjadrených alebo implikovaných. Prevádzkovateľ odmieta všetky záruky vyjadrené alebo implikované vrátane a bez obmedzenia sa na implikované záruky obchodovateľnosti a vhodnosti pre určité účely. Návštevník servera sám musí zvážiť presnosť, úplnosť a použiteľnosť poskytovaných názorov, rád, služieb alebo iných informácií. V žiadnom prípade Prevádzkovateľ nebude zodpovedný za priame, nepriame, zvláštne, náhodné a následné škody vyplývajúce z použitia informácie uvedenej na tomto serveri alebo využitím akejkoľvek služby na tomto serveri.
Akékoľvek dáta publikované na tomto serveri môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Uvedené informácie sa s odstupom času menia. Prevádzkovateľ a/alebo príslušní dodávatelia majú právo kedykoľvek dopĺňať a/alebo meniť informácie dostupné na tomto serveri.


Autorské práva

Používanie akýchkoľvek dát, ktoré sú dostupné na tomto serveri, je povolené len na osobné účely. Používanie na iný účel je zakázané bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
Všetky grafické zobrazenia, rozvrhnutie a uvedený text a/alebo akékoľvek iné prvky, ktoré môžu mať povahu duševného vlastníctva na tomto serveri, sú vo výhradnom vlastníctve Prevádzkovateľa a ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia vyžaduje výslovný písomný súhlas Prevádzkovateľa.
Mená výrobkov a spoločností uvedené na tomto serveri môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, sú vyhradené.


Informácie označené zdrojom SITA

Informácie označené zdrojom SITA podliehajú nasledovnému oznamu: „c 2001, Autorské práva SITA a.s. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. je výslovne zakázané.”


Hyperspoje (Hyperlinks)

Prevádzkovateľ nemôže zaručiť, že hyperspoje uvedené na serveri budú presné v čase Vášho prístupu. Okrem toho lokality, uvedené v hyperspojoch boli vytvorené a sú pravdepodobne udržiavané osobami, ktoré Prevádzkovateľ neriadi. Nemôžeme monitorovať a nemonitorujeme miesta, ktoré sú priradené k našim stránkam na Internete. Preto Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah miest priradených cez hyperspoje alebo inak. Prevádzkovateľ verí, že poskytnutie hyperspojov na verejne prístupné webové stránky a skupiny správ je z právneho hľadiska povolené a zodpovedá obecným a zvyklostným očakávaniam tých, ktorí používajú internet.


Ochrana údajov

Prevádzkovateľ nemá povinnosť monitorovať prenos urobený cez príslušné webové stránky. Prevádzkovateľ má právo, ale nie povinnosť, monitorovať prenos urobený na a pre tento server a k nemu. Prevádzkovateľ môže použiť alebo zverejniť informácie tohoto servera.


Automatické zasielanie informácií

Návštevník servera registráciou na tomto serveri alebo iným užívaním tohoto servera dáva na základe podmienok pre používanie servera bezvýhradný súhlas Prevádzkovateľovi na zasielanie správ návštevníkovi servera obsahujúcich informácie o iných službách ako aj novinkách, ktoré Prevádzkovateľ ponúka, ako aj správy obsahujúce informácie tretích strán.


Kvalita softvéru

Prevádzkovateľ nezaručuje, že informácie, softvér a iný materiál prístupný cez ich webové stránky je bez vírusov, parazitných programov, trójskych koní a iných škodlivých komponentov.


Zodpovednosť za registráciu a obsah inzercie

Návštevník sa zaväzuje, že v procese registrácie poskytne pravdivé údaje o svojej osobe (právnickej alebo fyzickej), ktorá je predmetom registrácie. Návštevník v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť pravdivosť všetkých dát, ktoré sám alebo prostredníctvom tretej strany umiestňuje priamo alebo nepriamo na server.
Právnická osoba, fyzická osoba / podnikateľ alebo akýkoľvek iný podnikateľský subjekt sa nesmie na serveri registrovať ako „súkromná osoba”.
Vkladanie dát, ktoré by pôsobili rušivo, mali by povahu skrytej alebo priamej reklamy, hyperlinky, ktoré by poškodzovali server, zaťažovali server alebo by poškodzovali iných používateľov servera alebo server samotný, bude považované ako hrubé porušenie podmienok používania servera a bude viesť k pozastaveniu registrácie návštevníka bez akejkoľvek refundácie a náhrady škody. Tým nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa domáhať sa akejkoľvek škody u návštevníka, ktorá jej vznikla týmto konaním návštevníka.
Návštevník je v plnom rozsahu zodpovedný za svoju registráciu, akékoľvek dáta, ktoré sú priamo ním alebo prostredníctvom jeho profilu umiestnené na server, a zaväzuje sa nahradiť akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí Prevádzkovateľovi alebo tretím stranám svojím konaním na serveri.


Informácie o mesačnom predplatnom pri používaní mobilnej aplikácie iOS / Android

Názov: oneMonthSubscription
Dĺžka predplatného: 1 mesiac
Cena predplatného: 0,69 EUR / mesiac
Platby budú zúčtované prostredníctvom iTunes
Predplatné sa automaticky obnovuje na ďalší mesiac v prípade, ak automatické obnovenie nie je vypnuté najmenej 24 hodín pred koncom bežného obdobia
Poplatok za obnovu predplatného na nasledujúci mesiac bude účtovaný do 24 hodín pred koncom bežného obdobia
Predplatné môže byť riadené užívateľom a automatické obnovenie možno vypnúť v nastaveniach účtu užívateľa
Zrušenie existujúceho predplatného počas aktuálneho obdobia nie je možné
Nespotrebované predplatné bezplatnej prevádzky prepadne po zakúpení riadneho predplatného

 


Kreditný systém / podmienky predaja kreditu

Obchodné podmienky internetového server Server.sk pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku.

Všeobecné ustanovenie

Nákup kreditu na internetovom serveri Server.sk môžu uskutočňovať úspešne zaregistrované fyzické alebo právnické osoby (ďalej len „Zákazník”) bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.


Postup pri objednávaní

Zákazník si môže na internetovom server Server.sk objednať kredity na využívanie služieb s pridanou hodnotou prípadne tovarov, ktoré sú spoplatňované individuálne podľa určitého počtu kreditov. Výšku kreditov pre jednotlivé služby / tovary nájde Zákazník po prihlásení sa do užívateľskej zóny servera Server.sk.
Pre úspešný nákup kreditu je potrebné prihlásiť sa ako registrovaný návštevník serveru Server.sk. Po úspešnom prihlásení je Zákazník automaticky presmerovaný do sekcie „Môj profil”. V sekcii „Môj profil” sa nachádza link „Moje kredity”, po kliknutí tento link je Zákazník presmerovaný do sekcie „Moje kredity”, v ktorej môže realizovať nákup kreditu. Zákazník má možnosť vybrať si z rozdielnych balíkov kreditov odlišujúcich sa objemom kreditov a cenou balíka. Výber konkrétneho balíka zákazník potvrdí kliknutím na tlačidlo „Zakúpiť kredity”.
Po úspešnom výbere balíka kreditov, sa ponúknu Zákazníkovi možnosti platby a to platby kreditnou alebo debetnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu. Po úspešnej realizácii platby je automaticky navýšený objem kreditov Zákazníka a množstvo zakúpených kreditov. Zákazníkovi je následne automaticky zobrazená správa o navýšení kreditu, vrátane faktúry za nákup kreditov, ktorá sa nachádza vo formáte PDF.
Okamihom úhrady za balík kreditov a navýšení množstva kreditov Zákazníka vzniká kúpna zmluva medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom internetového server Server.sk a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku.


Platobné podmienky

Ceny balíkov kreditov sú uvedené vrátane DPH. Zákazník môže na úhradu objednávky použiť niektorú z priamych platieb, ktoré sú dostupné z jeho vytvorenej objednávky. Ide o platobné portály Tatrapay, Cardpay, SporoPay, a pod..
1 EUR = 10 kreditov


Dodanie balíka kreditov

Dodanie balíka kreditov / navýšenie stavu kreditov Zákazníka je realizované bezprostredne po úhrade Zákazníkom.
Úhradou sa rozumie moment pripísania finančných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania balíka kreditov bude z technických dôvodov nesplniteľná, Prevádzkovateľ sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode Prevádzkovateľa a Zákazníka o dodaní balíka kreditov v náhradnej lehote, o poskytnutí iného balíka kreditov v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľ sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za balík kreditov alebo preddavok.


Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka
Nakoľko predmetom kúpnej zmluvy je nákup balíka kreditov, k plneniu ktorého dochádza zo strany Prevádzkovateľa bezprostredne po úhrade platby zo strany Zákazníka, nie je možné objednávku stornovať zo strany zákazníka.

Storno objednávky zo strany Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, ak nie je možné z technických príčin dodať balík kreditov v požadovanej lehote, alebo kvalite.

 


Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy len zo zákonných dôvodov.

Reklamačné podmienky

V prípade akýchkoľvek otázok, problémov, reklamácií ohľadne nákupu balíka kreditov sa Zákazník môže obrátiť na oddelenie podpory zákazníkom na emailovej adrese: supportXXXserverYYYsk.